Finca El Macià, s/n
08510 Masies de Roda
Barcelona